Boeken, brochures

Twaalfvoetsjol – 100 jaar klasse
Jubileumuitgave ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van de twaalfvoetsjollenclub. Ontwerp en lay-out, samenwerking met Klara Paternotte.

 

100 Jaar De Onafhankelijken
Jubileumuitgave ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken. Ontwerp en lay-out, samenwerking met Klara Paternotte.

 

Jaarverslag en Werkplan Hiv Vereniging Nederland
Eindredactie en vormgeving.

 

Diverse brochures en programmaboekjes Hiv Vereniging Nederland
Ontwerp en lay-out.

bDe belevenissen van Morris Pessoa
Associatief reisverslag van trip door Second Life. Veelkleurig en veeldelig. Geprint en zelf in elkaar gezet.

Een handvol erfgoed
Vijf jaar Historisch Platform Gouda. Ontwerp en lay-out.

Neh Nah
Dit boek is een verslag van een gedenkwaardige reis door Gambia. Tekst, ontwerp, foto’s, illustraties en vervolgens alles met de hand in elkaar gezet.

Brochure in opdracht van Stichting HlverZorg, Zorgvuldig handelen rondom het levenseinde. Ontwerp en lay-out in samenwerking met Klara Paternotte.